Galerija naših izgra?enih i renoviranih objekata

 

Baška - novogradnja, klju? u ruke
Baška - novogradnja, klju? u ruke
Baška - renoviranje ku?e
Baška - renoviranje ku?e
Botinec - renoviranje ku?e
Botinec - renoviranje ku?e

V. Trgoviš?e - novogradnja, klju? u ruke
V. Trgoviš?e - novogradnja, klju? u ruke

Ytong ku?a Nadija 07 - klju? u ruke
Ytong ku?a Nadija 07 - klju? u ruke

Brdovec - novogradnja (ku?a u izradi)
Brdovec - novogradnja (ku?a u izradi)

Crikvenica - adaptacija
Crikvenica - adaptacija
V. Trgoviš?e - novogradnja, klju? u ruke
Dramalj - adaptacija
V. Trgoviš?e - novogradnja, klju? u ruke
Zaton - adaptacija
Crikvenica - adaptacija
Brdovec - ku?a u izgradnji
Crikvenica - adaptacija
Zapreši? - ku?a u izgradnji